Tämä työ on omistettu komentajakapteeni Albert Pörille, joka noudatti kadettilupaustaan loppuun saakka:

Kadettilipun, sotilaan korkeimpien hyveiden uskollisuuden ja miehuuden, kunnian ja toveruuden, vertauskuvan edessä minä lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle.

Johdanto kirjaan

Talvisodasta Lapin sodan päättymiseen menehtyi 447 kadettiupseeria tai 93 kadettia. Käytettyjen määritelmien mukaan  423 kaatui ja 117 menehtyi muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä. Sotien aikana kaatui  sama 423  ja 100 menehtyi muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä.

Komentajakapteeni Albert Pöri

Keskiviikko, 21. päivä kesäkuuta 1944. Kolme päivää aikaisemmin Rannikkotykistörykmentti 2 on suurhyökkäyksen pakottamana vetäytynyt Koiviston saarille kaiken raskaan kalustonsa menettäneenä. Vihollinen ei ole antanut rykmentille lepoa, vaan sen ilmavoimat ovat toimineet saaria vastaan koko ajan.

Sotilaan ammatista

Sotilaan tehtävä on poikkeuksellinen. Siihen sisältyy lähtökohtaisesti kaatumisen – väkivaltaisen kuoleman – mahdollisuus. Upseeripolvet ovat tämän tiedostaneet. Upseerin professioon kasvetaan Kadettikoulussa ja uran alkuvuosina. Perinteet ovat siinä tärkeällä sijalla.